Levertijd


Goederen worden afgeleverd bij het door de opdrachtgever opgegeven adres tot aan de voordeur op de begane grond mits de bezorgdienst hier probleemloos, zonder risico op schade, kan komen met een palletwagen. Wanneer de voordeur niet via een verharde, vlakke weg bereikbaar is wordt de pallet zo dicht mogelijk bij de voordeur afgeleverd. De door Focos Haardenspeciaalzaak opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever Focos Haardenspeciaalzaak derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn waarbinnen Focos Haardenspeciaalzaak alsnog de gelegenheid geboden wordt de overeenkomst na te komen.

 

Een overschrijding van de leveringstijd geeft opdrachtgever geen recht tot het vorderen van enige schadevergoeding noch tot het weigeren van de goederen, noch tot de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Gebruikte kachels en haarden waaronder bijv. showroommodellen dienen altijd door de klant opgehaald te worden, op een vooraf overeen te komen locatie, zodat de klant deze zelf vóór afname goed kan beoordelen. Er wordt een afspraak met de klant gemaakt door de planningsafdeling van Focos Haardenspeciaalzaak. De klant (of een vertegenwoordiger van de klant) dient aanwezig te zijn op het moment van levering. In geval van afwezigheid komen de eventuele extra transportkosten voor rekening van de klant. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door de transporteur. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan de geleverde goederen dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op verkoop@haardenspeciaalzaak.com.

 

Focos Haardenspeciaalzaak is in principe uitsluitend actief in Europa en kan uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in deze regio gelegen is. Voor leveringen naar het buitenland of de Waddeneilanden zal een meerprijs gelden voor logistieke handelingen c.q. transport. Klant zal binnen maximaal 2 maanden nadat de goederen bij Focos Haardenspeciaalzaak in opslag gereed staan de bestelling afroepen en afnemen. Indien een langere afroeptermijn overeengekomen wordt kan Focos Haardenspeciaalzaak redelijke interne of externe opslagkosten in rekening brengen aan klant, tenzij anders overeengekomen. Indien klant na verloop van 2 maanden nog steeds niet over gaat tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Focos Haardenspeciaalzaak in rekening mogen worden gebracht.

 

Verzendkosten


Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten. Bij aanschaf van een product kan er derhalve gekozen worden voor de "Gratis verzenden" optie bij het afrekenen.