Garantie


Focos Haardenspeciaalzaak garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Lees voor meer informatie de geldende garantiebepalingen in onze algemene voorwaarden.

 

De garantie geldt voor tweedehands kachels gedurende een periode van drie maanden na levering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor nieuwe kachels is de garantie van Focos Haardenspeciaalzaak beperkt tot de garantie die haar leverancier verleent. Voor gaskachels is dit normaliter een periode van 1 jaar. Voor houtkachels geldt normaliter een garantietermijn van 5 jaar. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Focos Haardenspeciaalzaak, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

De garantie wordt voornamelijk verleend op het casco van de kachel of haard. Materiaal dat aan slijtage (of oververhitting en/of breuk) onderhevig is zoals glas, koord, emaille en het binnenwerk van een kachel is uitgesloten van garantie. Bij (natuur)stenen producten zoals schouwen dient bij levering van de goederen onmiddellijk een controle op eventuele gebreken plaats te vinden en dient Focos Haardenspeciaalzaak per omgaande op de hoogte gesteld te worden. Wanneer het door Focos Haardenspeciaalzaak geleverde product voorgeschreven is door een derde partij, geeft De Haardenspeciaalzaak geen garantie. Er kan slechts aanspraak gemaakt worden op garantie indien de afnemer volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan klant in rekening gebracht worden.

 

Klachten


Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar verkoop@haardenspeciaalzaak.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.